Uutiset

19.04.2021 / Uusi Pori

Satatuuli-hanke käynnistyy

Satakuntaliitto on käynnistänyt SataTuuli-hankkeen, jossa Satakunnan maakuntakaavassa ja Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitettujen maakunnallisesti merkittävien tuulivoimaloiden alueiden toteutuneisuus ja päivitystarve arvioidaan ja Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan merialuesuunnitelman 2030 valmistelussa Satakunnan merialueella esiin nousseiden merituulivoimalle potentiaalisille alueille tehdään tuulivoimaselvitys. Ympäristöministeriö on myöntänyt 4.11.2020 Satakuntaliitolle avustuksen tuulivoimarakentamisen edistämiseksi. Hankkeen hyväksyttävät kustannukset ovat enintään 50 000 euroa. Avustuksen saaja osallistuu hankkeeseen omarahoitusosuudella 15 000 euroa. Avustuksen saajan toteutuneista kustannuksista korvataan enintään 35 000 euroa, mikä on 70 % hyväksyttävistä kustannuksista. SataTuuli-hankkeessa laadittava tuulivoimaselvitys valmistuu vuoden 2022 alussa. Satakuntaliiton maakunta-arkkitehdiksi on valittu Daniel Nagy. Hän aloittaa tehtävässään kesäkuun puolivälissä. Maakuntahallitus päätti saattaa Satakunta-strategian ensimmäisen luonnoksen tiedoksi maakuntavaltuustolle, jonka jälkeen strategian ensimmäinen luonnos tulee 30 vuorokauden ajaksi yleisesti kommentoivaksi Satakuntaliiton sähköiselle ilmoitustaululle. Maakuntahallitus päätti, että Satakuntaliitto on valmis osallistumaan Satasoten asiantuntijaryhmän toimintaan. Maakuntahallitus nimesi Satakuntaliiton edustajana maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilän asiantuntijaryhmän puheenjohtajaksi, ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen hallintojohtaja Jukka Mäkilän. Maakuntahallitus merkitsi Satakuntaliiton valmistelemat vastaukset Satakunnan Vihreiden ja Satakunnan Keskustan valtuustoryhmien aloitteisiin tiedokseen ja päätti antaa vastaukset maakuntavaltuuston käsittelyyn. Maakuntahallitus päätti kohdentaa EU:n rakennerahasto -ohjelman ’Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020’ rahoitusta seuraaville hankkeille: · Arvometallien kiertotalouden mekaaniset erotusmenetelmät ja digitalisaatio, hankehakijana Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeelle myönnettiin EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 135 000 euroa. § Hiilikädenjälki satakuntalaisten yritysten kasvun ajurina, hankehakijana Prizztech Oy. Hankkeelle myönnettiin EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 134 928 euroa. § MERI-CLEANTECH - Merenkulun ympäristöinnovaatioiden kehittäminen Satakunnassa, hankehakijana Turun Yliopisto. Hankkeelle myönnettiin EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 91 962 euroa. § Elintarvikeketjun huoltovarmuus ja kestävä kasvu koronaepidemiasta elpymisessä Satakunnassa (eKETJU), hankehakijana Pyhäjärvi-instituuttisäätiö ja Tampereen korkeakoulusäätiö. Hankkeelle myönnettiin EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 135 000 euroa. § UniBlueNet - Vihreän ja sinisen kasvun sekä digitalisaation edistäminen kansainvälisiä verkostoja ja TKI yhteistyötä vahvistamalla, hankehakijana Turun Yliopisto. Hankkeelle myönnettiin EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 35 000 euroa. § Purkualan kiertotalouden kehittäminen, hankehakijana Tampereen korkeakoulusäätiö. Hankkeelle myönnettiin EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 49 888 euroa. § Älykäs merilogistiikka Satakunnassa, hankehakijana Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeelle myönnettiin EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 130 000 euroa. Maakuntahallitus hyväksyi Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -ohjelmasta seuraavat hankkeet Työ- ja elinkeinoministeriön Satakuntaliitolle osoittamaa myöntövaltuutta kohdentaen, hyväksyen kuitenkin enintään 80 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. · UCPori – Industry Hub Satakunta, hankehakijana Tampereen korkeakoulusäätiö sr./Porin yliopistokeskus. Hankkeelle myönnettiin AKKE-rahoitusta 79 245 euroa. · XRKauppa - Laajennettu todellisuus kaupan ja palvelujen kehittäjänä, hankehakijana Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeelle myönnettiin AKKE-rahoitusta 71 346 euroa. · Next Level – Kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden rekrytointihaasteet ja niihin vastaaminen Satakunnassa, hankehakijana Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeelle myönnettiin AKKE-rahoitusta 52 927 euroa. · SaLoDi: Satakuntalaisten kuljetuslogistiikkaketjujen digiloikka, hankehakijana Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeelle myönnettiin AKKE-rahoitusta 79 970 euroa. · Kaasu- ja vetytaloussuunnitelma 2030, hankehakijana Prizztech Oy. Hankkeelle myönnettiin AKKE-rahoitusta 79 606 euroa. · Tekniikan ja taiteen synergia - ARTTEC, hankehakijana Tampereen korkeakoulusäätiö. Hankkeelle myönnettiin AKKE-rahoitusta 80 375 euroa. · Maakunnallinen nuorisovaltuusto SataNuva ja digitaalisuuden hyödyntäminen Satakunnan nuorisovaltuustotoiminnassa (Satli SataNuva), hankehakijana Satakuntaliitto. Hankkeelle myönnettiin AKKE-rahoitusta yhteensä 80 000 euroa. · Digikyvykäs Satakunta, hankehakijana Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeelle myönnettiin AKKE-rahoitusta yhteensä 68 588 euroa. · Ohjelmistorobotiikka käyttöön, hankehakijana Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeelle myönnettiin AKKE-rahoitusta yhteensä 64 794 euroa. Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokouksen tiedote 19.4.2021

Kommentit kirjoituksesta

Kirjoitusta ei ole vielä kommentoitu.

 

Kommentoi kirjoitusta

Nimi
Email
Kommentti
Huom!
Roskapostin estämiseksi kirjoita allaolevaan kenttään NUMEROIN paljonko on yksi plus kaksitoista (ilman tätä kommenttisi ei mene perille)
 
Uusi Pori   /    puh. 050 3233 058    /    email: info(at)uusipori.fi